Konkursi

09. 04. 2012. Beograd

Izvor: Savet za štampu

Konkurs za predstavnika javnosti u Komisiji za žalbe

Konkurs  za predstavnika javnosti u Komisiji za žalbe

Na osnovu člana 18. Statuta, Upravni odbor Saveta za štampu 27.3.2012. godine doneo Odluku

O raspisivanju javnog konkursa za predstavnika javnosti u Komisiji za žalbe

1) Bira se 1 (jedan) predstavnik civilnog društva - javnosti u Komisiji za žalbe Saveta za štampu

2)  Kandidate za upražnjeno mesto predstavnika civilnog društva u Komisiji za žalbe Saveta za štampu mogu predlagati udruženja građana, nevladine, strukovne i obrazovne organizacije koje se bave: medijima, slobodnom govora i izražavanja, zaštitom ljudskih, manjinskih, dečijih i rodnih prava, zaštitom zakonitosti i vladavine prava, promovisanjem transparentnosti, borbe protiv korupcije, monopola; osnivači Saveta za štampu, itd.

3) Predloženi kandidati moraju da ispune sledeće uslove:
- da budu državljani Republike Srbije,
- da poseduju najveće profesionalne i moralne kvalitete,
- da budu osobe sa visokim ličnim integritetom i autoritetom u oblasti kojom se bave

4)     Predstavnike civilnog društva - javnosti u Komisiji za žalbe Saveta za štampu biraju konsenzusom članovi Upravnog odbora Saveta za štampu, koji su dužni da uzmu u razmatranje sve predloge.

5)       Javni konkurs za predlaganje predstavnika javnosti  je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, odnosno do 4.maja 2012. godine

6)      Predlozi za predstavnike javnosti podnose se, uz pismeno obrazloženje, na adresu: Savet za štampu, Ljube Jovanovića 9c, 11000  Beograd ili na E-mail: office@savetzastampu.rs