Aktivnosti

01. 10. 2019.

NUNS nastavlja učešće u izradi Nacrta Medijske strategije

NUNS nastavlja učešće u izradi Nacrta Medijske strategije

Izvršni odbor Nezavisnog udruženja novinara Srbije odlučio je da Udruženje nastavi sa učešćem u Radnoj grupi za izradu Nacrta Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji i za novu članicu grupe imenovao Tamaru Filipović - Stevanović.

Naša namera da u sadejstvu sa partnerima iz Medijske koalicije dovršimo započeti posao na izradi Medijske strategije, posebno zbog činjenice da su rad na Nacrtu svesrdno podržali Delegacija Evropske unije, Misija OEBS-a i druge međunarodne organizacije u našoj zemlji, kao i zbog više puta iznetog izvinjenja predsednice Vlade Srbije Ane Brnabić zbog pokušaja prekrajanja Nacrta i njenog obećanja da će Medijska strategija biti usvojena uz potpuno uvažavanje stavova relevantnih i reprezentativnih novinarskih i medijskih udruženja.  

Izvršni odbor NUNS-a je konstatovao da u mandatu Ane Brnabić nije postignut napredak u pogledu medijskih sloboda, i u tome se slaže sa dosadašnjim članom Radne grupe u ime NUNS-a Vukašinom Obradovićem, ali je uvažio preporuku predstavnika međunarodnih organizacija da na još na mesec dana nastavimo dijalog sa vlastima u izradi Medijske strategije, što su, sa istim obrazloženjem, učinila i partnerska udruženja iz Medijske koalicije. 

Istovremeno, Izvršni odbor zahteva od Vlade Srbije da u najkraćem roku ispuni 13 zahteva Medijske koalicije, upućenih još u decembru 2018. godine. Time bi vlast, osim trenutno iskazane spremnosti da uvaži stavove novinarskih i medijskih udruženja u procesu izrade Medijske strategije, pokazala i da ima nameru da konačno učini korak ka stvaranju boljih uslova za rad novinara i medija, odnosno, sprečavanju ugrožavanja slobode i bezbednosti novinara.

 

U Beogradu, 1. oktobra 2019. godine