Aktivnosti

03. 10. 2019.

Imenovan novi UO Fondacije NUNS

Imenovan novi UO Fondacije NUNS

Izvršni odbor Nezavisnog udruženja novinara Srbije na sednici održanoj 30.09.2019. godine, u skladu sa svojim nadležnostima propisanim u članu 27. Statuta NUNS-a, doneo je odluku da za članove Upravnog odbora Fondacije za edukaciju i pomoć novinarima “NUNS” u mandatu 2019 – 2023. godine imenuje redovne članove NUNS-a Dragana Stošića, Veljka Pajovića i Dragana Janjića (predsednik).

Upravnom odboru Fondacije u sastavu Ratko Femić (predsednik), Senka Vlatković (članica) i Dragan Janjić (član) istekao je mandat, pa je Izvršni odbor doneo ovu odluku.

Izvršni odbor zahvaljuje dosadašnjim članovima UO Fondacije “NUNS” na odgovornom i efikasnom radu.

U Beogradu 30.09.2019.