Aktivnosti

03. 10. 2019.

NUNS formirao radnu grupu za izmene Statuta

NUNS formirao radnu grupu za izmene Statuta

Izvršni odbor Nezavisnog udruženja novinara Srbije na sednici održanoj 30.09.2019. godine, u skladu sa svojim nadležnostima propisanim u članu 27. Statuta NUNS-a, doneo je odluku o formiranju Radne grupe za izradu Nacrta predloga izmena i dopuna Statuta NUNS-a.

Za članove Radne grupe imenovani su Sanja Kljajić (predsednica), Bojan Cvejić, Vuk Cvijić, Zlatko Čobović i Svetozar Raković.

Radna grupa će u konsultaciji sa članstvom i uz stručnu pomoć advokata  NUNS-a izraditi Nacrt predloga izmena i dopuna Statuta najkasnije do 20. aprila 2020. godine.

Nacrt će biti upućen članstvu na raspravu koja će trajati najkasnije do 20. maja 2020. godine.

Izvršni odbor NUNS-a će razmotriti i usvojiti Predlog izmena i dopuna Statuta najkasnije do 31. maja 2020. godine i predložiti ga redovnoj godišnjoj Skupštini NUNS-a.

Na vanrednoj Skupštini NUNS-a održanoj 20. oktobra 2018. kao i na redovnoj godišnjoj Skupštini održanoj 30. marta 2019. godine pojedini članovi Udruženja su sugerisali da bi Statut trebalo inovirati rešenjima koja bi rad NUNS-a učinila efikasnijim. Izvršni odbor je formirao Radnu grupu koja će u konsultaciji sa članstvom i uz stručnu pomoć pravnih eksperata izraditi nacrt Predloga izmena i dopuna Statuta.

U Beogradu 30.09.2019.