Aktivnosti

03. 10. 2019.

Skrozza i Mareš ponovo članovi Komisije za žalbe Saveta za štampu

Skrozza i Mareš ponovo članovi Komisije za žalbe Saveta za štampu

Izvršni odbor Nezavisnog udruženja novinara Srbije na sednici održanoj 30.09.2019. godine, u skladu sa svojim nadležnostima propisanim u članu 27. Statuta NUNS-a, odlučio je da za članove Komisije za žalbe Saveta za štampu u mandatu 2019 – 2023. godine imenuje Tamaru Skrozza i Vlada Mareša.

Skrozza i Mareš su i u prethodnom mandatu bili članovi Komisije Saveta za štampu i prema oceni članova Izvršnog odbora taj posao obavljali efikasno i veoma uspešno.

U Beogradu 30.09.2019.