Aktivnosti

08. 11. 2019.

Izvor: RTS

Internet pomaže većoj slušanosti radija

Internet pomaže većoj slušanosti radija

Kakva je budućnost digitalnog radija, na koji način internet pomaže radiju da pridobije veći broj slušalaca i to mlađih, samo su neke od tema o kojima se govorilo na konferenciji pod nazivom "Radio na digitalnim platformama", u Radio Beogradu.

Na skupu, koji je okupio brojne stručnjake iz ove oblasti, Grejem Dikson direktor Euroradija istakao je da uloga radija i uz nove tehnologije mora da ostane ista.

"To znači da sadržaj treba da zadovolji radoznalost slušalaca i u isto vreme da utiče na formiranje boljeg društva", smatra Dikson.