Aktivnosti

05. 10. 2005.

Seminar o izveštavanju sa suđenja za ratne zločine

Nezavisno udruženje novinara Srbije, u saradnji sa Američkom ambasadom, organizuje petodnevni seminar za novinare koji izveštavaju sa suđenja za ratne zločine. Seminar će se održati od 24. do 28.oktobra u prostorijama NUNS-a (Resavska 28, Beograd).

Predavač će biti Kent Kolins (Kent Collins), novinar iz SAD, trenutno profesor Fakuteta za novinarstvo Univerziteta u Misuriju. Teme seminara, između ostalih, su upotreba terminologije specifične za izveštavanje sa suđenja za ratne zločine, sudska procedura na suđenju za ratne zločine (pritvor i njegovo trajanje, elementi optužnice, prava branilaca, položaj savetnika odbrane, prava otpuženog, sastav Sudskog veća, obaveze i nadležnosti tužilastva...), nepristrasnost u izvestavanju i kako zadovoljiti potrebu i pravo publike da bude informisana, a ne povrediti prava optuženog i pravila procesa, kako odoleti javnom pritisku pristalica odbrane i pristalica tužilastva... Predavanja će trajati od 9.30. do 16.30 sa jednosatnom pauzom za ručak. Troškove boravka u hotelu „Balkan“ i troškove puta, za učesnike koji nisu iz Beograda, kao i dnevnice za sve učesnike pokrivaju organizatori. Na seminaru je planirano učešće šest novinara iz Beograda i šest iz Vojvodine i centralne Srbije.

Svi zainteresovani za učešće na seminaru mogu da se prijave putem maila nuns.press@ptt.yu

ili telefona: 011 33 43 255 ili 011 33 42 790.