Aktivnosti

06. 05. 2005.

Okrugli sto “Mediji i zdravstvo u interesu građana”

NUNS i Ministarstvo zdravlja organizovali su u prostorijama Nezavisnog udruženja novinara Srbije u utorak 29. marta Okrugli sto "Mediji i zdravstvo u interesu građana", U radu Okruglog stola učestvovali su novinari beogradskih redakcija, eminentni stručnjaci iz oblasti zdravstva i ministar zdravlja dr Tomica Milosavljević.

Ministar Milosavljević je u diskusiji skrenu pažnju novinarima na često netačno i pretenciozno izveštavanje, sa čime su se novinari donekle složili, potvrdivši da intervencije urednika u napisima i naslovima tekstova u cilju atraktivnosti sadržaja doprinose netačnom i senzacionalističkom izveštavnju koje stvara nepoverenje izmedju novinara i lekara, ali i građana i lekara.

Novinari su, sa druge strane, upozorili da su im često uskraćene pravovremene i precizne informacije o zdravstvenim temama koje ih zanimaju, te su predložili da se Ministarstvu zdravlja dostavi spisak zdravstvenih institucija koje im uskraćuju potrebna obaveštenja.

Prisutni lekari, pozvali su novinare da pišu o njihovim propustima, ali argumentovano i tačno.

Ministar Milosavljevic naglasio je da lekari više ne smeju da kriju od pacijenata utvrđene procedure lečenja, kako bi iza toga sakrili svoje eventualne greške u radu, i dao podršku novinarima u nastojanju da protokole lečenja učine javnim kako bi se pacijentima pojasnila njihova prava.

Tokom diskusije niko od prisutnih nije izneo podatak, koliko je i da li je neko od lekara, do sada, odgovarao za nesavesno lečenje pacijenata.