Vesti

26. 07. 2005.

Izvor: Beta

Pretplata na RTV odavno u svim zemljama sa prostora SFRJ

Mesečna pretplata za nacionalnu radio-televiziju, koja bi od septembra trebalo da zaživi u Srbiji, postoji u svim zemljama nakadašnje SFRJ, pri čemu u Hrvatskoj i Sloveniji funkcioniše po sistemu koji je postojao u bivšoj zajednickoj državi.

U BiH, pretplata iznosi tri evra, u Makedonji pet, Hrvatskoj osam, a u Sloveniji 12 evra.

Pretplatu na javnu RTV Slovenija obavezni su da plaćaju svi građani koji poseduju radio ili tv prijemnik na području Slovenije na kome su obezbeđeni tehnički uslovi za prijem barem jednog RTV programa.

To pravilo nasleđeno je još iz vremena bivše Jugoslavije i nije menjano nakon osamostaljenja Slovenije.

U Sloveniji je registrovano više od 600.000 RTV pretplatnika, a prihod od pretplate iznosi 70,7 odsto ukupnih prihoda nacionalne RTV kuće.

U skladu s pravilima Evropske radio-difuzne unije (EBU), obim komercijalnih oglasa, odnosno reklama ograničen je na javnoj RTV na 12 minuta u toku jednog sata i na devet minuta u udarnom večernjem periodu.

U Sloveniji, u kojoj pored najveće komercijalne stanice POP, program emituju i brojne manje komercijalne radio i TV kuće, ima otpora prema plaćanju obavezne pretplate za nacionalnu RTV, uz najčešće obrazloženje gledalaca da ne gledaju javnu, već komercijalne TV koje, po njihovoj oceni, imaju objektivniji informativni i kvalitetnije i raznovrsnije druge programe.

U BiH deo bosanskohercegovačkog sistema javnih elektronskih medija (PBS BiH) čine RTV na državnom nivou (BH TV1 i BH Radio 1) i dva entitetska emitera (RTV Federacije BiH) i (RTV Republike Srpske).

Korisnici su ranije uz račune za električnu energiju dobijali i pretplatu za RTV sistem, ali se posljednju godinu dana RTV pretplata naplaćuje uz račune fiksne telefonije.

Zakonom je definisano da su svi građani dužni da plaćaju mesečnu pretplatu, a ukoliko to ne žele, moraju da se pod krivičnom odgovornošću izjasne da u domaćinstvu nemaju radio ni TV prijemnik.

Sav prihod od naplaćenih mesečnih RTV pretplata dodeljuje se PBS-u BiH. Tri RTV kuće u BiH (jedna državna i dve entitetske) finansiraju se putem zajedničkog sistema koji može obuhvatati RTV pretplatu, sredstva dodeljenja iz opšteg javnog budžeta i prihod od marketinškog programa.

Donošenje novog zakona o Javnom RTV sistemu u BiH, a koji će zadovoljavati evropske standarde, jedan je od osnovnih uslova za početak pregovora BiH sa EU o stabilizaciji i pridruživanju.

Hrvatska radio televizija (HRT), kao javna, državna televizija, 60 odsto ukupnih prihoda prikuplja iz televizijske pretplate, a oko 40 posto naplaćuje od marketinga, odnosno prodaje oglasnog prostora.

Činjenicu da se javni RTV servis finansira direktno iz pretplate, a ne putem državnog budžeta, HRT objašnjava time da je na taj način osigurana finansijska ali i profesionalna nezavisnost rada javnog televizijskog servisa.

HRT naplaćivanje TV pretplate, koje je preuzeto još iz sistema TV pretplate kakav je funkcionirao u bivšoj državi, objašnjava činjenicom da javna, odnosno državna televizija proizvodi program koji je od interesa za hrvatsko društvo, a koji komercijalne televizije u pravilu ne zanima.

Prema Zakonu o HRT-u emitovanje propagandnih poruka ograničeno je na devet minuta po svakom punom satu programa.

Ostale komercijalne TV u Hrvatskoj, posebno najjace nacionalne stanice Nova TV i RTL, optužuju HRT da krši to ograničenje i da konstantno emituje više reklamnih poruka od zakonom dozvoljenog.

Građani Makedonije obaveznu pretplatu za javnu Makedonsku RTV plaćaju preko računa za električnu energiju na osnovu zakona koji je donet pre tri godine.

Država se odlučila za takvu naplatu zato što je godinama većina građana (oko 65 odsto) izbegavala da plaća pretplatu, navodeći da malo ili uopšte ne gleda državnu TV i da prati domaće komercijalne TV i strane kanale preko kablovske ili satelitske tv.

Najgledanija TV stanica u Makedoniji je, prema poslednjim sondažama javnog mnjenja - Hrvatska državna televizija.

U Makedonskoj državnoj televiziji kažu da je procenat naplate TV pretplate u toj državi najniži u regionu i da je poslednjih osam godina, od usvajanja zakona o radiodifuziji, naplaćeno samo 51 odsto novca za TV pretplatu.