Saopštenja

14. 05. 2020.

Crna Gora: Novinar uhapšen i naprskan biber-sprejom

Crna Gora: Novinar uhapšen i naprskan biber-sprejom

U toku protesta koji je u jednom trenutku postaonasilan dopisnik Večernjih novosti Veliša Kadić, kojije izveštavao iz Nikšića, uhapšen je i naprskan mu je biber-sprej u lice. Pušten je na slobodu nakon tri sata, ali sav materijal koji je snimio je izbrisan od strane policije.

Kadić je 13. maja izveštavao sa protesta u Nikšiću. Dok je pokušavao da snimi kako dva policajcapostupaju sa jednim od učesnika protesta, prišao mu je policajac pod punom opremom i pitao ga „Ko si ti? Ko ti je dao pravo da snimaš? ” – Htio sam da pokažem novinarsku legitimaciju, alisu me držali.

Rekao sam im da sam novinar, ali onisu mi tražili moj mobilni telefon i zahtevali da izbrišem snimak. Nakon što sam rekao da to ne bihmogao jer me drže, policajac mi je poprskao biber-sprej po očima.Još uvek ne mogu da otvorim jednooko – rekao je Veliša Kadić za Vijesti i dodao da je policija uzela njegov telefon i obrisala sve snimke.Iako su prisutne kolege potvrdile da je novinar, Kadić je uhapšen. Puštanje na slobodu usledilo je tri sata kasnije, nakon što su lokalni novinari zatražilipojašnjenje razloga pritvora, a on je hitno ispitan. Kadić je izjavio da policajci nisu upotrebili silu protiv njega.

Kasnije je iz policije saopšteno da je došlo do nesporazuma i pružena mu je medicinska nega. – Neprihvatljivo je da policija uhapsi novinare koji suna službenoj dužnosti, a ne deo okupljenih građana. Kadiću je nanesena višestruka šteta jer je policija, pored hapšenja i zadržavanja, ilegalno uništila foto i video materijal koji je imao na svom telefonu – reklaje Marijana Camović Veličković, predsednicaSindikata medija Crne Gore i dodala – Suzavac sumu prskali u oči kada je bio pod njihovom potpunomkontrolom. Bilo je jasno da nije mogao da pobegne, čak i da je to hteo.

Camović Veličković je takođe dodala da ovo nijeprvi put da je policija koristila biber-sprej nanovinarima koji su izveštavali sa protesta. U prethodnim prilikama Savjet za građansku kontrolurada policije istraživao je incidente i policiju proglasiokrivom. Camović Veličković je potvrdila da ćeSMCG tražiti od policije da otkrije ko je upotrebiopreteranu silu protiv Kadića i da počiniocesankcioniše na odgovarajući način. Regionalna platforma Zapadnog Balkana za zagovaranje medijskih sloboda i bezbednostinovinara – SafeJournalists.net – koja broji više od8.200 članova i članica, najoštrije osuđuje hapšenjenovinara i potpuno neopravdano korišćenje biber-spreja. Pridružuje se svom članu, Sindikatu medija Crne Gore, u njihovom zahtevu za brzu i efikasnuistragu ovog incidenta. Sankcionišući odgovorne, policijske snage će svim članovima poslati jasnuporuku da takav tretman novinara nije prihvatljiv i da je kažnjiv.

Takođe izražava zahvalnost nasolidarnosti koju su pokazali drugi novinari svojimobraćanjem policiji tražeći puštanje kolege. SafeJournalist.net će obavestiti sve relevantnedomaće i međunarodne institucije o ovom slučaju. Svaki napad na novinare je napad na javni interes, demokratiju i prava svih građana.

Skoplje – Beograd – Podgorica – Priština – Sarajevo – Zagreb, 14.05.2020.

Udruženje BH novinari

Sindikat medija Crne Gore

Hrvatsko novinarsko društvo

Udruženje novinara Kosova

Udruženje novinara Makedonije

Nezavisno udruženje novinara Srbije