Saopštenja

18. 04. 2007.

NUNS se protivi zabrani reklamiranja u magazinu "Status"

Nezavisno udruženje novinara Srbije se od početka reformi i demokratizacije u društvu, dosledno zalagalo, izmedju ostalog, za zdrave tržišne principe u poslovanju medija, pa i u emitovanju, štampanju i distribuciji medija na osnovama slobodne, ekonomske utakmice na tržištu.

Upravo zato se energično protivimo najnovijim pokušajima izigravanja tih principa, po kojima se magazinu STATUS ne dozvoljava ugovoreno i već plaćeno reklamiranje najnovijeg broja,  niti  slobodna prodaja magazina u nekim distributivnim centrima.

 

U Beogradu: 18.04.2007. god

 

Sekretarijat NUNS-a