Saopštenja

20. 04. 2007.

Radio Fokus poziva na linč novinara Miloša Vasića

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) najenergičnije protestvuje zbog javnog linča i pretnji ubistvom kojima je 20. aprila u emisijama Radio Fokusa izložen kolega Miloš Vasić, novinar Vremena. Grubo se poigravši sa slobodom medija, voditelj je dozvolio slušaocima tog radija koji su se uživo javljali u program da traže likvidaciju kolege Vasića, kao i drugih ljudi koji ne misle kao oni.

Slušaoci su komentarisali izjave kolege Vasića izrečene u TV emisiji Replika posvećenoj pokušaju ubistva novinara Dejana Anastasijevića. Vasićeve izjave su interpretirane potpuno proizvoljno i netačno, kako bi se potkrepila teza da mu treba onemogućiti da javno govori ili ga ukloniti.

 

Sa zaprepašćenjem konstatujemo da se pojedini mediji, umesto da se svim snagama odupru rastućim pritiscima na novinare, pokušajima likvidacije pojedinih kolega i pretnjama smrću, svojevoljno priključuju onima koji ugrožavaju živote kolega i novinarsku profesiju u celini.

 

Pozivamo nadležne organe, uključujući i one zadužene za brigu o frekvencijama, pre svega Savet Republičke radiodifuzne agencije, da se sa dužnom pažnjom odnose prema onome što se trenutno dogadja u pojedinim medijima i reaguju odlučno i energično.

 

U Beogradu: 20.04.2007.

 Sekretarijat NUNS-a