Saopštenja

22. 06. 2007.

RRA se oglušila na sva dobronamerna upozorenja

Nezavisno udruženje novinara Srbije je veoma neprijatno iznenadjeno stavom Saveta RRA, da ipak usvoji Kodeks o ponašanju emitera kao opšte obavezujuće uputstvo, iako je na predloženi tekst izneto bezbroj suštinskih primedaba tokom javne rasprave – od toga da je Kodeks nerazumljiva, nejasna mešavina priručnika i zakonskog akta, da u mnogim rešenjima ide mimo i van postojećih zakonskih normi, da u nekim odredbama ponavlja rešenja već sadržana u drugim propisima, posebno u Zakonu o radiodifuziji, Zakonu o javnom informisanju i Zakonu o oglašavanju, da uveliko zadire u slobode uredjivanja programa u elektronskim medijima i da nekonzistentnim kriterijumima ostavlja preširoki prostor za eventualna voluntaristička tumačenja o ponašanju, pa i kažnjavanju emitera.

Oglušujući se o sva dobronamerna upozorenja, preko kojih je prešla tako bahato i arogantno, u stilu nekontrolisanog moćnika, RRA  ugrožava ne samo dosadašnji proces uredjenja sfere radiodifuzije, već i čitav niz demokratskih principa, pre svega vladavinu prava, na kojima NUNS godinama insistira. Otuda, zadržavamo pravo da osporimo takav način rada i da postavimo pitanje odgovornosti Saveta RRA i njegovih članova.